-->
--

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿਓ ਪਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ , ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ

ਅਣਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ

ਅਣਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ
ਅਣਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ, ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿਓ ਪਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ , 
ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮੰਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ 
.
ਤੇ ਅਗਲਾ ਸੇਠ ਬਣ ਕੇ ਤਰੀਕ ਤੇ ਤਰੀਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Advertisement
Post Comments ()