ਕੀ ਹੋਈਆ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ message ਵੀ seen ਨੀ ਕਰਦੀ ਸੋਹਣੀਏ...


👉🏻ਕੀ ਹੋਈਆ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ message ਵੀ seen✔️ ਨੀ ਕਰਦੀ 
ਸੋਹਣੀਏ👩

ਜਿਸ☝ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ❤ heart offline ❌ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ online✅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸੇਗੀ😕.


👉🏻Kī hō'ī'ā jē aj sāḍē message vī seen✔️ nī karadī 
sōhaṇī'ē👩

jisa☝ dina mērā ❤ heart offline ❌hō gi'ā nā phir mainū online✅ dēkhaṇa nū vī tarasēgī😕

Post a Comment

0 Comments