-->
--

ਇਕ ਨੂੰਹ ਆਪਣੇ ਸੁਹਰੇ ਕੋਲੋ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਖਾਲੀ ਕੱਪ ਚੱਕਣ ਗਈ ਤਾ ਉਸਦਾ ਪੱਦ...

Punjabi Messages

Punjabi Messages
Punjabi Messages


ਇਕ ਨੂੰਹ ਆਪਣੇ ਸੁਹਰੇ ਕੋਲੋ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਖਾਲੀ ਕੱਪ ਚੱਕਣ ਗਈ ਤਾ ਉਸਦਾ ਪੱਦ ਨਿਕਲ ਗਿਆ , 

ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਮਾਰੀ ਕੱਪ ਚੁੱਕੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਪਈ...
.
ਇਨੇ ਨੂੰ ਸੁਹਰਾ ਬੋਲ ਹੀ ਪਿਆ ...
.
ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ ਕੇ ਪੱਦ ਮਾਰਨ ਹੀ ਆਈ ਸੀ ...
             😀😀😀😁😂😂

Ika nūha āpaṇē suharē kōlō cāha vālā khālī kap cakaṇ gai tā usdā pad nikal gi'ā, 

uh vicārī śarma dī mārī kap cukē binā hī vāpas muṛ pa'ī...
.
Inē nū suharā bōl hī pi'ā...
.
Kahidā kuṛī'ē hōr vī kō'ī kam sī kē pad māran hī ā'ī sī...
             😀😀😀😁😂😂

Download
Advertisement
Post Comments ()