ਗੱਲ👂 ਕਰ ਲਿਅਾ ਕਰੋ ਜਨਾਬ.. ✖ਕਿੳੁਂਕਿ ਜਿੰਦਗੀ 🕘 ਦਾ ਕੋੲੀ ਪਤਾ ਨੀ ✖ ...

ਗੱਲ👂 ਕਰ ਲਿਅਾ ਕਰੋ ਜਨਾਬ..  
✖ਕਿੳੁਂਕਿ  ਜਿੰਦਗੀ 🕘 

 ਦਾ ਕੋੲੀ ਪਤਾ ਨੀ ✖  

ਫੇਰ ਨਾ ਕਹਿਓ  ਚਲੇ ਵੀ ਗੲੇ ,
ਤੇ ਦੱਸਿਅਾ ਵੀ ਨੀ ❌

Post a Comment

0 Comments