-->
--

ਗੱਲ👂 ਕਰ ਲਿਅਾ ਕਰੋ ਜਨਾਬ.. ✖ਕਿੳੁਂਕਿ ਜਿੰਦਗੀ 🕘 ਦਾ ਕੋੲੀ ਪਤਾ ਨੀ ✖ ...

Punjabi Status

Punjabi Status
Punjabi Status

ਗੱਲ👂 ਕਰ ਲਿਅਾ ਕਰੋ ਜਨਾਬ..  
✖ਕਿੳੁਂਕਿ  ਜਿੰਦਗੀ 🕘 

 ਦਾ ਕੋੲੀ ਪਤਾ ਨੀ ✖  

ਫੇਰ ਨਾ ਕਹਿਓ  ਚਲੇ ਵੀ ਗੲੇ ,
ਤੇ ਦੱਸਿਅਾ ਵੀ ਨੀ ❌
Advertisement
Post Comments ()