-->
--

ਲੋੜ👉 ਪੈਣ ਤੇ⚠ਚੱਲੇ ਨਾਂ ;; ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ🔫 ਦਾ ਕੀ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ;; ...

ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ

Punjabi Status
Punjabi Status

ਲੋੜ👉 ਪੈਣ ਤੇ⚠ਚੱਲੇ ਨਾਂ ;;
ਉਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ🔫 ਦਾ ਕੀ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ;;

ਮਾਣ✊ਕਰਾ ਉਹਨਾਂ 💪ਭਰਾਵਾਂ 👥ਦਾ
ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਔਖੇ ✅ ਵੇਲੇ ਨਾਲ 👊ਖੜਨਾ :🔚
Advertisement
Post Comments ()