-->
--

ਜੇ ਤੂੰ ਬਚਣਾ ...ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ 👥ਤੋਂ ਬਚ ....ਏਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਲੋਕ 🗣ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ...

Punjabi Status


Punjabi Status
Punjabi Status
ਜੇ ਤੂੰ ਬਚਣਾ ...ਤਾਂ ਆਪਣਿਆਂ 👥ਤੋਂ ਬਚ ....

ਏਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਲੋਕ 🗣ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ...

ਸੱਚ ਜਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਉਜੜਦੇ 💔ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਵਾਦ

ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਹੀ👿 ਲੈਣਗੇ
Advertisement
Post Comments ()