-->
--

ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਤਾ...ਬੱਸ ਰੋਕੋ ਜਲਦੀ

Punjabi Messages

Punjabi Messages
Punjabi Messages


ਕੁੜੀ ਨੇ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਤਾ...

ਬੱਸ ਰੋਕੋ ਜਲਦੀ ਬੱਸ ਰੋਕੋ 

ਡਰਾਇਵਰ ਨੇ ਬੱਸ ਰੋਕੀ 

ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ? ? ? 

ਕਹਿੰਦੀ ਟਿਕਟ ਬਾਹਰ ਉੱਡ ਗਈ ਜਿਸ ਤੇ 3 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ,
😂😂😂🤣🤣🤣

Download img
Advertisement
Post Comments ()