-->
--

👉🏻ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਪੂ ਦਾ ਮੂੰਹ 🤵🏿ਕਾਲਾ ਕਰ ਕੇ.,ਉਸ ☝ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾਰਹੇ ਸੀ....

Punjabi Messages

Punjabi Messages
Punjabi Messages
👉🏻ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪੱਪੂ ਦਾ ਮੂੰਹ 🤵🏿ਕਾਲਾ ਕਰ ਕੇ.,
ਉਸ ☝ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਾ
ਰਹੇ ਸੀ
.
.ਪੱਪੂ 🤵🏿ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਪੱਪੂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋ 😭ਰਹੀ ਸੀ
.
.ਪੱਪੂ 🤵🏿......ਲੈ ਦੱਸ ਕਮਲੀਏ ਰੋਦੀ 😭ਕਿਉ ਏ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚਾਹ ☕ ਬਣਾ.
.
.
.
.
. .
.
.
.
.ਦੋ ✌ਤਾ ਗਲੀਆ ਰਹਿ ਗਈਆ ਬੱਸ... 🙂

😄😂😂🤣🤣🤣🤣


Advertisement
Post Comments ()