-->
--

ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਹੈ .. ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ

ਅਣਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ

Punjabi Status
ਅਣਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ


ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਅਣਮੁਲੇ ਵਿਚਾਰ

ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਹੈ .. ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਜਦਾਰ ਹਾਂ ...


ਬਲਕਿ,
ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ... !!

🙏🙏🙏🙏

Download
Advertisement
Post Comments ()