-->
--

ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਹੈ .. ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ

Punjabi Status

Punjabi Status
Punjabi Status


ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ

ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਹੈ .. ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਮਜਦਾਰ ਹਾਂ ...


ਬਲਕਿ,
ਇਸ ਲਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ... !!

🙏🙏🙏🙏

Download
Advertisement
Post Comments ()