-->
--

ਇੰਕ TV. Repoter ਨੇ ਜਖਮੀ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋ BOMB

ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ

Punjabi Messages
ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ


ਇੰਕ TV. Repoter ਨੇ ਜਖਮੀ ਨੂੰ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋ BOMB ਗਿਰਿਆ ਤਾਂ ਜੋਰ ਨਾਲ ਫਟਿਆ ਸੀ , 

ਜਖ਼ਮੀ :  ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਿੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ... 
.
.
.
      Thaaaaaaa ( ਠਾਹ ) .

Download
Advertisement
Post Comments ()