-->
--

ਜੋ ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ , ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ

ਅਣਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ

Punjabi Status
ਅਣਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ

ਅਣਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ

ਜੋ ਲੋਕ ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ,
 ਉਹ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ,
 ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ, 

ਉਹ ਉਸ ਟੀਸੀ ਦੇ ਬੇਰ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
 ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਵੱਟੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਨੇ,
 ਪਰ ਛੂਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ।
_______________________________
Anmule Vichar

Jo lok bhole hude ne, 
uh badanām vi bahuta jaladi hude ne, 
par ih vi sach hai ki 

uh us ṭisi de ber vaṅg hude ne 
jisnu sab vaṭē mār sakdē ne 
par chu nahi sakde

Download
Post Comments ()