-->
--

ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦ ਫੋਨ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ...

Punjabi Status

Punjabi Status
Punjabi Status


ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ⏳ ਸੀ ਜਦ ਫੋਨ 📱 ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ 🔋ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਫੋਨ📱 ਡਿੱਗਦਾ ਤਾਂ ਕਲੇਜਾ ♉ਦਿਲ❤ ਕਿਡਨੀ 🧠 ਸਭ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 😂😂😂

Download
Advertisement
Post Comments ()