ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿ ਗਈ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਕਦਾ ਨੀ ਹਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ...


👉🏻ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿ ਗੲੀ ਜਿੱਤ ✅ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਕਦਾ ਨੀ ਹਰ 🙁 ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਏ

ਜੀ ਸਕੇ ਤਾ ਜੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ💔 ਪਰ ਜੇ ਮਰ ☠ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਏ‼

Post a Comment

0 Comments