-->
--

ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿ ਗਈ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਕਦਾ ਨੀ ਹਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ...

ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ

Punjabi Status
ਪੰਜਾਬੀ ਸਟੇਟਸ


👉🏻ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਕਹਿ ਗੲੀ ਜਿੱਤ ✅ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਕਦਾ ਨੀ ਹਰ 🙁 ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਏ

ਜੀ ਸਕੇ ਤਾ ਜੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ💔 ਪਰ ਜੇ ਮਰ ☠ ਜੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਏ‼

Download
Advertisement
Post Comments ()