-->
--

┳╱┳┣━┫α ρ ρ у┻╱┻ ℳỖŘŇĮŇĞ "दुआ" मिले "बड़ो" से "साथ" मिले" अपनों" से...

Good Morning Messages

Good Morning Messages
Good Morning Messages

┳╱┳
┣━┫α ρ ρ у
┻╱┻ 
      ℳỖŘŇĮŇĞ

       "दुआ" मिले "बड़ो" से 
      "साथ" मिले" अपनों" से
     "खुशिया"  मिले "जग" से
        "रहमत" मिले "रब" से 
         "प्यार" मिले "सबसे" 
         यही "दुआ" है रब से 
         सब खुश रहे आपसे 
                  और.. 
        आप खुश रहे "सबसे"
        
        ₲๑๑δ 💞 ℳ๑яทïทg..😊
                      ,•’``’•,•’``’•, 
                      ’•,🌹 ☆ ,*
                          `’•,,•`’
Advertisement
Post Comments ()